ถ่ายทอดสดงาน COKE presents "MTV Splash in Chiang Mai"

เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

LIVE STREAMING schedule

13 เมษายน 2557 ณ ศูนย์การค้าMAYA (เมญ่า) ไลฟ์สไตล์ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

Time

Programs

12.00 - 14.00 น.

DJ Roxy June

14.00 - 16.00 น.

DJ Oat

16.00 - 18.00 น.

DJ Noon

19.00 - 20.00 น.

Barbies

LIVE STREAMING schedule

14 เมษายน 2557 ณ ศูนย์การค้าMAYA (เมญ่า) ไลฟ์สไตล์ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

Time

Programs

12.00 - 14.00 น.

DJ Domy

14.00 - 16.00 น.

DJ อุ้ย เสี่ยว ป้อ

16.00 - 18.00 น.

DJ Ono

18.00 - 19.00 น

The Jukks

19.00 - 20.00 น.

Gene Kasidit

20.15 - 21.15 น.

Far East Movement

LIVE STREAMING schedule

15 เมษายน 2557 ณ ศูนย์การค้าMAYA (เมญ่า) ไลฟ์สไตล์ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

Time

Programs

12.00 - 14.00 น.

DJ Fa Sai

14.00 - 16.00 น.

DJ Bobby

16.00 - 18.00 น.

DJ Beaver/ Iconi

19.00 - 20.00 น.

Baitoey & Gybzy